Control It All Camera Security Solutions

Edit Panel Title Here

Goedkopecameras

Control It All beveiligt en ontwikkelt leisure projecten!

Control It All - Nieuws

Op deze pagina vind u informatie over Camera bewaking (
cctv) in de traditionale media en in de online 'Social' media.
Kranten & tijdschriften

  

VAN ONZE REDACTIE

14-4-2014 GRATIS VEILIGHEIDSSCAN VOOR ONDERNEMERS

Foto: Getty Images
AMSTERDAM - 

Ondernemers kunnen weer aankloppen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie om hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen,
diefstal, inbraak, agressie en andere risico's die de veiligheid in het geding brengen.

Vanaf 15 april gaat namelijk de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven weer van start.
Het ministerie heeft hier wederom budget beschikbaar voor gesteld.
Kleine bedrijven krijgen zo de mogelijkheid om gratis een veiligheidsscan uit te voeren.
Op basis hiervan wordt een advies op maat uitgebracht en kunnen deze bedrijven investeren in maatregelen om de veiligheid in hun bedrijf te verbeteren.
De helft van deze investering wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum van duizend euro.

Uit de evaluatie van de voorgaande editie bleek dat bij meer dan 80% van de ondervraagde ondernemers de veiligheidsscan heeft bijgedragen
tot een beter inzicht in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. 82% was tevreden over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen.

De aanpak wordt uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Vanaf morgen kunnen kleine ondernemers (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 fte´s) zich aanmelden voor de gratis veiligheidsscan via www.ccv-veiligondernemen.nl.

Vakliteratuur & websites

 

Control It All
Voor uw Veiligheid
ControlItAll Solutions
Stacks Image 1079
Stacks Image 1081
Stacks Image 1084
Stacks Image 1086
Follow Control It All on Twitter
Control it All gebruikt ook Twitter. Volg ons voor het laatste nieuws en speciale aanbiedigen!